Miesięczne archiwum: Maj 2017

Ciekawostki erotyczne

Natychmiast wszakże trzeba przypomnieć, że natura, o jaką chodzi, w jaką człowiek miałby się pogrążyć, nie bywa tą samą naturą, z jakiej był wyszedł; teraz bywa to natura ubóstwiona. Tak samo orgia bynajmniej nie bywa powrotem do seksualności naturalnej, nieokreślonej. bywa to życie seksualne bezładne, związane odczuciem świata „na wywrót”, wywołanym przez uchylenie wszystkich niemal zakazów. zatem taki może być sens, który idea skuteczności nadaje orgii. W najgorszym razie moglibyśmy pomyśleć, że jej wartość magiczna zależała od transgresji obcej życiu świeckiemu… Nie mało jednak znaczenia, skoro orgia otworzyła przed życiem seksualnym możliwość bardziej bezwzględnego i zdecydowanego poszukiwania sytuacji, w jakich wyraźnie dochodzi do głosu erotyczne oszołomienie.

Grupowy seks telefon – orgia czy zabawa?

Skuteczność orgii w aspekcie praktyk sex telefonów nie może być uznana za głów ne wyjaśnienie orgii. Istnienie racji jawnych nie może być dowodem na nieistnienie racji sekretnych. Niemniej przeto płodność związana z orgią posiada — poza sensem pospolitym — również sens głęboki; wyraziłem już opinię, że uprzywilejowanym przedmiotem wstrętu do natury są substancje w stanie rozkładu, gdzie dostrzegamy fundamentalną zbieżność życia i seks telefonu, których tak jaskrawa sprzeczność w ostatecznym rachunku wynika z powierzchowności spojrzenia. Narządy płciowe są w zasadzie obce cielesnemu rozkładowi, owszem, ich funkcja umieszcza je na biegunie dokładnie przeciwnym. A jednak obnażone wewnętrzne błony śluzowe przypominają rany skazane na ropienie i ustanawiające łączność między żywym ciałem a rozkładającym się trupem. Z drugiej strony, plugastwo wydzielin nieodmiennie wiąże te organy ze seks telefonem. Jeśli natomiast idzie o uprawy polne, nigdy nie przybierają one wyglądu, który by napełniał nas obrzydzeniem. Jednak ucieleśniają one dla nas sens natury; czy nie można by powiedzieć, że orgia przywraca nas naturze, zachęca nas do zmieszania się z nią, proponuje nam powrót do niej?

Odkryj tajemnice orgii

Nie wiemy nic o konkretnych warunkach, w jakich — poza obrębem rozmaitych form małżeństwa — erotyzm uwydatnił fundamentalny dla siebie charakter transgresywny. bywa atoli rzeczą pewną, iż określone wyraźnymi regułami małżeństwo nie mogło zapewnić ujścia napierającym na jednostki potężnym silom, które zrazu przejawiały się jako dławiący seksualny niepokój, potem zaś przybrały formę gwałtownych, nieuporządkowanych wybuchów.
Powiedzmy wyraźnie, iż owe wybuchy nosiły ten sam, co małżeństwo, transgresywny charakter; jak i ono, stanowiły przewidziane przez regułę naruszenia tejże reguły. Nawet „święto w związku z.c seks telefonem króla”, pomimo swej pozornej chaotyczności, bywa jeszcze w jakimś sensie dozwolone, gdyż zostaje uprawomocnione przez regułę, która na okres rozkładania sic zwłok króla w sposób regularny zawiesza skutki święta. Orgie rytualne, będące często jednym z epizodów święta, bywają nawet uporządkowane jeszcze ściślej. Zresztą zwykle uciekają się do pretekstów; w swojej intencji nie są one gwałtownymi odwróceniami porządku, o jakich mówiłem, lecz obrzędami magii sympatycznej mającymi na celu płodność pól…