Grupowy seks telefon – orgia czy zabawa?

Skuteczność orgii w aspekcie praktyk sex telefonów nie może być uznana za głów ne wyjaśnienie orgii. Istnienie racji jawnych nie może być dowodem na nieistnienie racji sekretnych. Niemniej przeto płodność związana z orgią posiada — poza sensem pospolitym — również sens głęboki; wyraziłem już opinię, że uprzywilejowanym przedmiotem wstrętu do natury są substancje w stanie rozkładu, gdzie dostrzegamy fundamentalną zbieżność życia i seks telefonu, których tak jaskrawa sprzeczność w ostatecznym rachunku wynika z powierzchowności spojrzenia. Narządy płciowe są w zasadzie obce cielesnemu rozkładowi, owszem, ich funkcja umieszcza je na biegunie dokładnie przeciwnym. A jednak obnażone wewnętrzne błony śluzowe przypominają rany skazane na ropienie i ustanawiające łączność między żywym ciałem a rozkładającym się trupem. Z drugiej strony, plugastwo wydzielin nieodmiennie wiąże te organy ze seks telefonem. Jeśli natomiast idzie o uprawy polne, nigdy nie przybierają one wyglądu, który by napełniał nas obrzydzeniem. Jednak ucieleśniają one dla nas sens natury; czy nie można by powiedzieć, że orgia przywraca nas naturze, zachęca nas do zmieszania się z nią, proponuje nam powrót do niej?