Odkryj tajemnice orgii

Nie wiemy nic o konkretnych warunkach, w jakich — poza obrębem rozmaitych form małżeństwa — erotyzm uwydatnił fundamentalny dla siebie charakter transgresywny. bywa atoli rzeczą pewną, iż określone wyraźnymi regułami małżeństwo nie mogło zapewnić ujścia napierającym na jednostki potężnym silom, które zrazu przejawiały się jako dławiący seksualny niepokój, potem zaś przybrały formę gwałtownych, nieuporządkowanych wybuchów.
Powiedzmy wyraźnie, iż owe wybuchy nosiły ten sam, co małżeństwo, transgresywny charakter; jak i ono, stanowiły przewidziane przez regułę naruszenia tejże reguły. Nawet „święto w związku z.c seks telefonem króla”, pomimo swej pozornej chaotyczności, bywa jeszcze w jakimś sensie dozwolone, gdyż zostaje uprawomocnione przez regułę, która na okres rozkładania sic zwłok króla w sposób regularny zawiesza skutki święta. Orgie rytualne, będące często jednym z epizodów święta, bywają nawet uporządkowane jeszcze ściślej. Zresztą zwykle uciekają się do pretekstów; w swojej intencji nie są one gwałtownymi odwróceniami porządku, o jakich mówiłem, lecz obrzędami magii sympatycznej mającymi na celu płodność pól…